Đức Hồng Y Tagle mời chúng ta cử hành Season of Creation- Bản Anh ngữ -18-9-2020

5 /5
1 người đã bình chọn

Bắt đầu cử hành "Season of Creation", Đức Thánh Cha Phanxicô nói "Chúng ta chỉ tồn tại trong mối tương quan với Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành, tương quan với anh chị em của chúng ta như là những thành viên trong một ngôi nhà chung, và tương quan với tất cả tạo vật của Thiên Chúa trong giữa ngôi nhà chung của chúng ta.

Gia đình Kitô hữu toàn cầu đang thực sự đón lấy những lời mang tính ngôn sứ của Đức Thánh Cha Phan xi cô khi liên kết, hiệp nhất để cầu nguyện và hành động cho ngôi nhà chung của chúng ta trong suốt mùa được đổ tràn Thần Linh.

Xem bình luận

Sắp xếp

TOP