Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam đáp lại lời kêu gọi của Văn Phòng Đặc trách Tu sĩ Thành phố về Nhóm TU SĨ THIỆN NGUYỆN

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 251 | Cật nhập: 7/13/2021 8:22:01 AM | RSS

Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam đáp lại lời kêu gọi của Văn Phòng Đặc trách Tu sĩ Thành phố về Nhóm TU SĨ THIỆN NGUYỆN

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN