Thư của Cha BTTQ Gérard Francisco Timoner III, O. P. về vị Thánh mới của Dòng : Thánh Bartholomew các Vị Tử Đạo

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 393 | Cật nhập: 10/26/2019 7:57:48 PM | RSS

Thư của Cha BTTQ Gérard Francisco Timoner III, O. P. về vị Thánh mới của Dòng : Thánh Bartholomew  các Vị Tử Đạo

Bản Việt Ngữ do chị Teresa Ngọc Lễ chuyển dịch

Thư của Cha BTTQ Gérard Francisco Timoner III, O. P. về vị Thánh mới của Dòng : Thánh Bartholomew  các Vị Tử Đạo

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN