AI TÍN:ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN THIÊM - Thân phụ nữ tu Maria Nguyễn Thị Mai Sao - thuộc Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm qua đời

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 104 | Cật nhập lần cuối: 10/18/2021 6:54:04 PM | RSS

AI TÍN:ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN THIÊM - Thân phụ nữ tu Maria Nguyễn Thị Mai Sao - thuộc Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm qua đời

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP