ÁI TÍN: Bà Cố MARIA VŨ THỊ NHẬT- Thân Mẫu Sr Teresa Phan Ánh Phượng , thuộc Tỉnh Dòng Mẹ Vô Nhiễm, Hoa Kỳ- qua đời

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 281 | Cật nhập lần cuối: 4/19/2020 9:40:23 AM | RSS

ÁI TÍN: Bà Cố MARIA VŨ THỊ NHẬT- Thân Mẫu Sr Teresa Phan Ánh Phượng , thuộc Tỉnh Dòng Mẹ Vô Nhiễm, Hoa Kỳ- qua đời

Xem bình luận

Sắp xếp

TOP