AI TÍN: BÀ CỐ MARIA HÀ THỊ HƠN, thân mẫu nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Thành, Giám sư Tập viện - thuộc Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 250 | Cật nhập lần cuối: 12/23/2021 3:36:21 PM | RSS

AI TÍN: BÀ CỐ MARIA HÀ THỊ HƠN, thân mẫu nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Thành, Giám sư Tập viện - thuộc Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm

Xem bình luận

Sắp xếp

TOP