29/4/2020: CUỘC TẬP HỢP KINH MÂN CÔI của Toàn thể GIA ĐÌNH ĐA MINH cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 451 | Cật nhập lần cuối: 3/30/2020 9:59:06 PM | RSS

29/4/2020: CUỘC TẬP HỢP KINH MÂN CÔI của Toàn thể GIA ĐÌNH ĐA MINH cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt

Chuyển dịch- thiết kế lại: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn bản gốc: https://www.op.org/

29/4/2020: CUỘC TẬP HỢP KINH MÂN CÔI của Toàn thể GIA ĐÌNH ĐA MINH cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt

29/4/2020: CUỘC TẬP HỢP KINH MÂN CÔI của Toàn thể GIA ĐÌNH ĐA MINH cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP