Ý Cầu Nguyện của ĐTC 01-2020: CỔ VÕ, THÚC ĐẨY HÒA BÌNH TRÊN THẾ GIỚInew

5 /5
1 người đã bình chọn

Trong một thế giới đang bị chia rẽ và phân mảnh, tôi muốn mời tất cả các tín hữu, và tất cả mọi người có thiện chí, hãy cùng nhau hòa giải và xây dựng tình huynh đệ. Niềm tin đưa dẫn chúng ta đến việc lan truyền các giá trị của hòa bình và hiểu biết lẫn nhau, về lợi ích chung. Chúng ta cầu nguyện rằng các Ki tô hữu, những người theo các tôn giáo khác, và mọi người trên thế giới- là những người thiện chí- có thể cùng nhau cổ võ, thúc đẩy cho hòa bình và công bằng trên thế giới

Xem bình luận

Sắp xếp

TOP