Tư liệu tham khảo

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • DÂNG HOA- Những kiến thức cơ bản

    DÂNG HOA- Những kiến thức cơ bản

    123

    Trong tháng 5, rất nhiều nhà thờ công giáo tại Việt Nam có tập tục truyền thống dâng hoa chúc tụng cảm tạ và mừng kính Mẹ. Dâng hoa cũng là một hình thức của diễn nguyện, được biểu tỏ tâm tình qua các động tác của người dâng.

    ...xem chi tiết