THỜI KỲ TIỀN TẬP

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 64 | Cật nhập lần cuối: 10/12/2022 6:30:14 AM | RSS

THỜI KỲ TIỀN TẬP

Thời kỳ này được bắt đầu khoảng 6 tháng trước khi nhập Tập viện.

1. Mục đích: giúp huấn sinh suy tư chín chắn hơn để quyết định dấn thân theo Chúa qua việc gia nhập Tập viện.

Thỉnh sinh sẽ được đội lúp trắng và nhận dây phù hiệu của Hội Dòng.

2. Sinh hoạt: Các Tiền tập sinh sẽ tham dự các giờ phụng vụ chung của cộng đoàn và tham gia nhiều sinh hoạt hơn với cộng đoàn Tu viện.

THỜI KỲ TIỀN TẬP

THỜI KỲ TIỀN TẬP

THỜI KỲ TIỀN TẬP

THỜI KỲ TIỀN TẬP

THỜI KỲ TIỀN TẬP

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP