Trở nên công chính nhờ vào việc lắng nghe và thi hành Lời Chúa. Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 44 | Cật nhập: 3/15/2019 9:00:16 AM | RSS

Mt 5,20-26

“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”

Trước những thái độ, lối sống mang tính cách giả hình, tìm danh, tôn mình lên, hay ngỡ tưởng nên công chính nhờ vào sức mình qua việc giữ luật, Chúa Giê su đã lên tiếng cảnh báo và dạy cho những người nghe Người: đừng nhìn, đừng bắt chước theo sự công chính theo kiểu những kinh sư và Pharisiêu, nhưng phải có một sự công chính khác họ, lúc đó, Nước trời mới là phần thưởng của họ.

Trở lại với sách Sáng Thế, Abraham, một con người đã đặt sự tín thác, đánh cược đời mình với 3 điều Thiên Chúa hứa: dòng dõi, đất làm sản nghiệp và những phúc lành. Tuy nhiên, trải qua một thời gian dài, những lời hứa của Thiên Chúa xưa kia dường như còn xa xăm lắm. Một giòng dõi đông như sao trên trời, nhưng lại duy chỉ có một mình Isaac, ngay cả khi Sara qua đời, Abraham vẫn còn phải đi thương lượng để có một mảnh đất chôn cất vợ mình…

Thế nhưng, Abraham đã hoàn toàn tin cậy vào lời của Thiên Chúa, ông đã trở nên con người công chính trước mặt Thiên Chúa, nhờ vào việc lắng nghe, tin tưởng và thi hành lời Thiên Chúa.

Chúng ta có thể đến nhà thờ hằng tuần, hằng ngày, nhưng nếu chúng ta thực sự chưa nghe lời của Chúa, chưa để cho Chúa thay đổi chúng ta, chưa để Ngài thay đổi cách thức chúng ta sống và hoạt động, thay đổi cách chúng ta tương tác với người khác, thay đổi cách chúng ta đi tới những quyết định trong đời sống…Chúng ta vẫn chưa phải là người công chính, là môn đệ của Chúa.

Nếu chúng ta không lắng nghe Lời Chúa, thì việc chúng ta có đến nhà thờ, tham dự Thánh lễ mỗi ngày vẫn chưa thực sự làm cho chúng ta trở nên công chính. Cần phải biết lắng nghe tiếng của Chúa qua Lời Chúa, qua Tin Mừng mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta. Cần phải có thái độ biết lắng nghe như Abraham đã lắng nghe Thiên Chúa, như các môn đệ lắng nghe Chúa Giêsu, và rồi, trong mỗi cố gắng nhỏ nhoi của việc nghe, hiểu, cầu nguyện với Lời Chúa và thi hành những gì Chúa muốn, chúng ta sẽ trở nên công chính, và như thế Nước Trời sẽ là phần thưởng cho tôi và cho bạn.

Nt. Teresa Ngọc Lễ O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN

TIN LIÊN QUAN