Bi kịch của sự từ chối và ngỡ tưởng về sự trung thành với Thiên Chúa: Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 41 | Cật nhập: 4/12/2019 9:53:53 AM | RSS

Gioan 10, 31-42

“Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng : ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa."

“ Tôi là Con Thiên Chúa “, Chúa Giêsu đã nói với những người nghe Ngài về nguồn gốc, về nơi Ngài phát xuất. Chúa Giêsu dần mở mạc khải về chính Ngài cho dân, nhằm để họ đón nhận Ngài, tin vào Ngài để được sống. Tuy nhiên, đám đông, những người xem mình là trung thành với Thiên Chúa, lại không thể chấp nhận việc Chúa Giêsu xưng Ngài là Con Thiên Chúa. Đó là một sự bi thảm của việc đóng cửa với chính Thiên Chúa, trong cái mà họ ngỡ mình là trung thành với Gia vê Thiên Chúa của mình, nên họ đã từ chối chính Thiên Chúa, Đấng đã nhập thể vào trần gian nơi Chúa Giêsu.

Xem ra, đôi khi chúng ta cũng thế!

Chúng ta tưởng mình là Kitô hữu ngoan đạo, trung thành với Thiên Chúa, nhưng đôi khi chúng ta lại không mở lòng ra với Thiên Chúa, không đón nhận được những ý muốn, Lời của Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Vì sao? Bởi những điều đó, kế hoạch của Thiên Chúa, Lời Chúa nói không phải là ý thích, là kế hoạch của chúng ta. Vì thế, nên chúng ta xem ra đi nhà thờ, tham dự Thánh Lễ, nhưng chúng ta đóng cửa lòng mình cho Lời của Chúa biến đổi, khiến cuộc đời của chúng ta vẫn thế, “hữu danh vô thực”, bởi Lời Chúa không đi vào trong cuộc sống và biến đổi thành “chất sống” hằng ngày của chúng ta.

Và vì vậy, đó là một bi kịch, mà tôi và bạn, chúng ta có thể đã, đang sống.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, o.P

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN

TIN LIÊN QUAN