SÁM HỐI và CẦU NGUYỆN: Toàn thể Gia đình Đa Minh từ 4 /10 đến 6/10/2020

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 490 | Cật nhập lần cuối: 11/1/2021 10:48:44 AM | RSS

SÁM HỐI và CẦU NGUYỆN: Toàn thể Gia đình Đa Minh từ 4 /10 đến 6/10/2020

Bề Trên Tổng Quyền Dòng mời gọi toàn thể Gia đình Đa Minh thực hiện “tam nhật sám hối” từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 6 tháng 10 năm 2020

Mỗi cộng đoàn sẽ quyết định hình thức sám hối chung mà mọi người cùng thực hiện với nhau.

Vào ngày 7/10/2020, Lễ Đức Mẹ Mân Côi, Gia đình Đa Minh được mời gọi sẽ lần hạt Kinh Mân Côi với Mầu Nhiệm Sáng vào lúc 8giờ tối (theo giờ địa phương), và nếu có thể, xin trực tuyến giờ Kinh Mân Côi này.

“Chúng ta dâng lên Thiên Chúa những ngày sám hối và cầu nguyện theo những ý chỉ : cầu nguyện cho những người đã qua đời trong đại dịch; cầu nguyện cho tang quyến của người đã qua đời vì dịch bệnh; cầu nguyện cho những ngày đang tiếp tục chịu đau khổ vì những ảnh hưởng của đại dịch và cho những người đang hành động để làm giảm bớt những đau khổ của họ.

Fr. Gerard Timoner, O.P. Bề Trên Tổng Quyền Dòng

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.op.org/

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP