Những mốc cử hành phụng vụ trong NĂM THÁNH MỪNG 800 NĂM SINH NHẬT TRÊN TRỜI CỦA THÁNH ĐA MINH

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 311 | Cật nhập lần cuối: 11/1/2021 10:43:24 AM | RSS

Những mốc cử hành phụng vụ trong NĂM THÁNH MỪNG 800 NĂM SINH NHẬT TRÊN TRỜI CỦA THÁNH ĐA MINH

(Trích Thư của Cha Gerard Francisco P. Timoner III, OP, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Đa Minh)

  1. Lễ Hiển Linh, 6 tháng 1 năm 2021, Khai mạc Năm Thánh, do Đức Hồng Y Matteo Maria Zauppi, Tổng Giám Mục Bologna, cử hành.
  2. Ngày Lễ Cải táng Thánh Đa Minh, 24 tháng 5 năm 221, Đức Thánh Cha Phan xi cô sẽ chủ sự Cử Hành Thánh Lễ
  3. Sinh Nhật Nước trời của Thánh Đa Minh, 4 tháng 8 năm 2021, Tôi sẽ chủ sự Thánh Lễ cùng với Gia đình Đa Minh.
  4. Lễ Hiển Linh, 6 tháng 1 năm 2022, Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh sẽ do Giám Tỉnh của Tình Dòng Thánh Đa Minh chủ sự.

Chúng tôi khuyến khích các tỉnh dòng và phụ tỉnh cùng tổ chức các cử hành vào các thời điểm như trên cho Gia đình Đa Minh trong những địa điểm riêng của các tỉnh, phụ tỉnh, đặc biệt cử hành dành cho những người không thể tham dự được tại Bologna.

Những mốc cử hành phụng vụ trong NĂM THÁNH MỪNG 800 NĂM SINH NHẬT TRÊN TRỜI CỦA THÁNH ĐA MINH

Chuyển dịch; Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn:https://www.op.org/op-official-2020/to-the-dominican-family-on-the-preparation-of-the-2021-jubilee/

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP