Nghi thức Nhập Tiền Tập cho Thỉnh sinh và Trao Văn Thư Sứ vụ cho quý Chị

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 319 | Cật nhập: 2/27/2019 8:43:19 AM | RSS

 1. Nghi thức Nhập Tiền Tập

Nghi thức Nhập Tiền Tập cho Thỉnh sinh và Trao Văn Thư Sứ vụ cho quý ChịChiều ngày Thứ Bảy 23/2/2019, trong giờ Kinh Chiều I, Bề Trên Tổng Quyền Maria Madalena Phạm Thị Huy đã chủ sự Nghi thức Nhập Tiền Tập cho 16 thỉnh sinh. Nghi thức được bắt đầu bằng việc xướng tên thỉnh sinh, Bề trên Tổng quyền thẩm vấn các em và trao cho các em huấn từ.

Trong phần huấn từ ngắn gọn, Bề Trên Tổng quyền đã nhắc nhớ các em mục đích đời tu mà các em chọn lựa, cũng như giai đoạn Tiền tập mà chỉ còn ít phút giây nữa, các em bắt đầu thực hiện tiến trình của mình trước khi Nhập Tập viện. Bề Trên cũng nhắc nhớ các em, trong hành trình cá nhân, luôn có sự đồng hành của những cá nhân khác, của tập thể, của Hội Dòng. Tuy nhiên, trong những bước đi cùng đó, có những cá nhân, là những người đi trước, hay cùng lớp – giai đoạn còn nhiều giới hạn, sai lỗi…Bề trên mongNghi thức Nhập Tiền Tập cho Thỉnh sinh và Trao Văn Thư Sứ vụ cho quý Chị muốn các em hãy bám chặt vào Chúa Kitô, đối tượng duy nhất và cùng đích đời mình mà các em chọn để bước theo Ngài. Điều này có nghĩa là không có gì có thể cản trở sự khát khao tìm kiếm và ở lại với Ngài trong hành trình đời dâng hiến.

Tiếp sau những lời huấn từ, Bề Trên Tổng quyền đã trao lúp trắng và dây phù hiệu của Hội Dòng cho các em, như là những dấu chỉ bên ngoài các em đang dần thuộc về những phần tử của Hội Dòng.

Sau đó, để chặng đường mới này của các em được tốt đẹp, Bề trên Tổng quyền đã chính thức trao 16 em Tiền tập cho Chị Agnes Nguyễn Thị Kim Chi, Giám đốc Thỉnh viện để đồng hành và giúp đỡ các em hoàn thành giai đoạn Tiền tập theo như Chúa muốn.

Giờ Kinh Phụng vụ Chiều tiếp tục sau Nghi thức của các em với lời Kinh Manificat và lời cầu.

Nghi thức Nhập Tiền Tập cho Thỉnh sinh và Trao Văn Thư Sứ vụ cho quý Chị

Nghi thức Nhập Tiền Tập cho Thỉnh sinh và Trao Văn Thư Sứ vụ cho quý Chị

Nghi thức Nhập Tiền Tập cho Thỉnh sinh và Trao Văn Thư Sứ vụ cho quý Chị

Nghi thức Nhập Tiền Tập cho Thỉnh sinh và Trao Văn Thư Sứ vụ cho quý Chị

Nghi thức Nhập Tiền Tập cho Thỉnh sinh và Trao Văn Thư Sứ vụ cho quý Chị

Nghi thức Nhập Tiền Tập cho Thỉnh sinh và Trao Văn Thư Sứ vụ cho quý Chị

Nghi thức Nhập Tiền Tập cho Thỉnh sinh và Trao Văn Thư Sứ vụ cho quý Chị

2. Nghi thức Trao Văn Thư Sứ vụ

Để đáp lại thỉnh nguyện thư của Bề trên Hiệp Hội Đa Minh Tin Mừng – Giáo phận Vinh, xinNghi thức Nhập Tiền Tập cho Thỉnh sinh và Trao Văn Thư Sứ vụ cho quý Chị Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm giúp đỡ Hiệp Hội trong những giai đoạn đầu của Hiệp hội, Bề Trên Tổng quyền và Hội Đồng Hội Dòng đã đồng ý và trao cho Chị Maria Goretti Đậu Thị Bảy, nữ tu của Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm, sứ vụ giúp đỡ Hiệp Hội trong lãnh vực huấn luyện đào tạo của Hiệp Hội Đa Minh Tin Mừng.

Vì thế, sau các giờ Phụng vụ Sáng ngày Chúa Nhật 24/2/2019, Bề trên Tổng quyền đã trao Văn thư Sứ vụ cho Chị Maria Goretti Đậu Thị Bảy trong Nghi thức trang trọng và ý nghĩa.

Hiệp cùng với Bề Trên Tổng quyền, quý Chị khấn trọn đã cùng giơ tay đọc kinh chúc lành Đa Minh cho Chị Maria Goretti, để nhờ ơn của Ba Ngôi Thiên Chúa, cũng như sự phù trợ của Đức Trinh Nữ Maria và lời bầu cử của Thánh Phụ Đa Minh, Chị Maria Goretti sẽ không chỉ hoàn thành sứ vụ của cá nhân, nhưng còn là làm cho những hoạt động liên kết, giúp đỡ, và sẻ chia của Hội Dòng với những Hiệp Hội Đa Minh mới thành lập, có sức làm cho Danh Chúa được tỏa rạng.

Nghi thức Nhập Tiền Tập cho Thỉnh sinh và Trao Văn Thư Sứ vụ cho quý Chị

Nghi thức Nhập Tiền Tập cho Thỉnh sinh và Trao Văn Thư Sứ vụ cho quý Chị

Nghi thức Nhập Tiền Tập cho Thỉnh sinh và Trao Văn Thư Sứ vụ cho quý Chị

Nghi thức Nhập Tiền Tập cho Thỉnh sinh và Trao Văn Thư Sứ vụ cho quý Chị

Nghi thức Nhập Tiền Tập cho Thỉnh sinh và Trao Văn Thư Sứ vụ cho quý Chị

Nghi thức Nhập Tiền Tập cho Thỉnh sinh và Trao Văn Thư Sứ vụ cho quý Chị

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN