Mang Nụ cười Giáng Sinh và Niềm vui Năm Mới đến những người có hoàn cảnh đặc biệt

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 137 | Cật nhập: 1/27/2019 9:25:55 AM | RSS

Mang Nụ cười Giáng Sinh và Niềm vui Năm Mới đến những người có hoàn cảnh đặc biệt

Nhờ sự quảng đại trợ giúp của các Ân nhân, trong dịp lễ Giáng sinh 2018 và chào mừng Năm Mới 2019, các nữ tu dòng Đa Minh Thánh tâm Hố nai chúng con, đã trao quà cho 650 gia đình nghèo ở những vùng, nơi có cộng đoàn của chị em hiện diện và phục vụ. Đó là:

  1. Cộng đoàn Thánh Anton Padova, Đông sơn, Hà tĩnh
  2. Cộng đoàn Raphael, Tam đa, Hà tĩnh
  3. Cộng đoàn thánh Teresa, Bình sơn, Kiên giang
  4. Cộng đoàn Gabriel Xuân Thanh, La ngà, Đồng Nai
  5. Cộng đoàn thánh Phaolo, Ngọc Thanh, Đồng nai
  6. Cộng đoàn Khiết tâm, Lang Minh, Đồng nai
  7. Cộng đoàn thánh Augustino, Mang Yang, Pleiku
  8. Cộng đoàn thánh Imelda, Hòa trung, Cà Mau
  9. Cộng đoàn thánh Luca, Cây Bốm, Cà Mau
  10. Công nhân xây dựng và một số gia đình nghèo ở Đồng nai và nơi khác.

Những gia đình nghèo này là những gia đình mà chị em đã từng có dịp thăm viếng,hiểu hoàn cảnh khó khăn của họ. Những món quà đã cho họ niềm vui và sự an ủi trong mùa Giáng sinh 2018 và mừng Năm Mới 2019.

Chị em chúng con chân thành cám ơn quý Ân nhân đã cho chúng con cơ hội đến ủi an và hỗ trợ các gia đình nghèo khổ.. Xin Chúa chúc lành cho các gia đình và cho sứ vụ của chúng con.

Mang Nụ cười Giáng Sinh và Niềm vui Năm Mới đến những người có hoàn cảnh đặc biệtMang Nụ cười Giáng Sinh và Niềm vui Năm Mới đến những người có hoàn cảnh đặc biệt

Mang Nụ cười Giáng Sinh và Niềm vui Năm Mới đến những người có hoàn cảnh đặc biệt

Mang Nụ cười Giáng Sinh và Niềm vui Năm Mới đến những người có hoàn cảnh đặc biệt

Mang Nụ cười Giáng Sinh và Niềm vui Năm Mới đến những người có hoàn cảnh đặc biệt

Mang Nụ cười Giáng Sinh và Niềm vui Năm Mới đến những người có hoàn cảnh đặc biệt

Mang Nụ cười Giáng Sinh và Niềm vui Năm Mới đến những người có hoàn cảnh đặc biệt

Mang Nụ cười Giáng Sinh và Niềm vui Năm Mới đến những người có hoàn cảnh đặc biệt

Mang Nụ cười Giáng Sinh và Niềm vui Năm Mới đến những người có hoàn cảnh đặc biệt

Mang Nụ cười Giáng Sinh và Niềm vui Năm Mới đến những người có hoàn cảnh đặc biệt

Mang Nụ cười Giáng Sinh và Niềm vui Năm Mới đến những người có hoàn cảnh đặc biệt

Mang Nụ cười Giáng Sinh và Niềm vui Năm Mới đến những người có hoàn cảnh đặc biệt

Mang Nụ cười Giáng Sinh và Niềm vui Năm Mới đến những người có hoàn cảnh đặc biệt

Mang Nụ cười Giáng Sinh và Niềm vui Năm Mới đến những người có hoàn cảnh đặc biệt

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN