Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 293 | Cật nhập: 7/30/2019 11:13:16 AM | RSS

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Như chương trình Tổng Hội đã hoạch định, sáng Chúa Nhật 28/7/2019, phái đoàn gồm 10 Nghị Huynh và Khách Mời đã đến thăm các em và cơ sở Trường Khiếm Thính Hoa Hồng- Trảng Bom, Thống Nhất.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.Phần đón tiếp quý Nghị Huynh thật vui mắt về màu sắc do từ trang phục, cũng như các dụng cụ các em cầm tay, nhưng lại khá lặng lẽ, không tiếng reo…bởi lẽ, các em đều bị khiếm thính, và đang được can thiệp, học, hỗ trợ để có thể nghe và nói. Tuy nhiên, các Nghị Huynh lại bày tỏ sự rất gần gũi, hòa đồng, đùa giỡn với các em, nên những nụ cười xem ra rạng rỡ và tỏa sáng hơn từ tâm hồn các em toát ra.

Những tiết mục văn nghệ dễ thương chào đón quý Nghị Huynh, Khách Mời của các em khiếm thính cũng đã làm say mê người thưởng thức, bởi không phải do tính chuyên nghiệp, nhưng là do sự nỗ lực cố gắng của các em và nhất là sự kiên nhẫn, yêu thương tập luyện, dạy dỗ các em từ quý Dì đang phụ trách giảng dạy và giúp đỡ các em.

Quý Nghị Huynh cũng được giới thiệu, quan sát, các phòng chức năng, phòng học cho trẻ khiếm thính mà Trường có được, cũng như tham dự một chút giờ dạy cho trẻ khiếm thính nhận nghe được âm thanh, tập nói… Sự mạnh dạn giao tiếp, những biểu cảm trên khuôn mặt của các em với quý Nghị Huynh, Khách Mời Tổng Hội Dòng quả là một kết quả của sự giáo dục mà quý Dì đã cố gắng giúp đỡ các em hội nhập và có thể giảm thiểu sự khuyết tật nơi các em, trong hồng ân của Thiên Chúa. Có em cảm thấy thích thú, vui khi tiếp xúc…nên ra dấu không chịu để mọi người rời khỏi lớp của mình.

Các em còn dễ thương tô màu tại chỗ các hình ảnh logo của Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm, cũng như của Trường Khiếm Thính Hoa Hồng được vẽ sẵn trên những chiếc giỏ, sau đó, gửi tặng trực tiếp đến từng Nghị Huynh và Khách Mời.

Lần thăm viếng đặc biệt này, chắc chắn đã để lại cho cả quý Nghị Huynh, Khách mời Tổng Hội, cho cả quý Dì đang giáo dục tại Trường, và nhất là cho các em những niềm vui của tình yêu lớn lao và sự sẻ chia mà mỗi cá nhân nhận được và trao tặng cho người khác.

Sau buổi thăm viếng các em Trường Khiếm Thính Hoa Hồng, Bề Trên Tổng quyền Maria Madalena Phạm Thị Huy, và Chị Maria Trần Thị Sâm, Bề trên Tu viện Catarina- cũng đồng thời là Khách Mời tham dự Tổng Hội, Chị Nhất Tu xá Martino và quý Chị Em đã tiếp đón quý Nghị Huynh dùng bữa trưa tại Gia Trang của Hội Dòng.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Bề Trên Tổng quyền và Chị Em đón tiếp Quý Nghị Huynh, Khách Mời đến thăm Trường Khiếm Thính Hoa Hồng của Hội Dòng.

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN