Truyền giáo

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

TRUYỀN GIÁO

Truyền Giáo là hoạt động mang tính đặc sủng riêng của Hội Dòng

Hiện diện tại vùng có nhiều người chưa nhận biết Chúa để thực hiện sứ vụ Truyền Giáo là mối quan tâm của Hội Dòng.

Nữ tu Đa Minh Thánh Tâm hiện diện để thi hành sứ vụ Truyền Giáo bằng:

- Lời cầu nguyện

- Chứng tá đời sống

- Hoạt động Giáo dục và Bác ái xã hội

Hiện nay, tại Việt Nam và Hải Ngoại, Hội Dòng có 13 điểm truyền giáo

VIỆT NAM: 12 điểm

*Giáo Phận Xuân Lộc:

- Thí điểm Truyền giáo Thánh Giaxintô, tại Chiến khu D, huyện Vĩnh Cửu, Biên Hòa,Đồng Nai

Truyền giáo

- Thí điểm Truyền giáo tại Xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

Truyền giáo

- Tu sở Thánh Phaolo, tại La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai

Truyền giáo

- Thí điểm Truyền giáo Thiên Thần Gabriel, tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đ.Nai

Truyền giáo

*Giáo phận Long Xuyên:

- Tu sở Thánh Têrêsa, tại Bình Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Truyền giáo

*Giáo phận Cần Thơ:

- Tu sở Thánh Luca, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau

Truyền giáo

- Tu sở Chân phước Imelda, tại ấp Hòa Trung, xã Hòa Thành, Cà Mau

Truyền giáo

*Giáo phận Ban Mê Thuột:

- Tu sở Sinh Nhật Đức Mẹ, xã Phước An,huyện Krong-Pak, Đak Lak

Truyền giáo

- Thí điểm Truyền giáo, xã Eak-Mut, huyện Ea Kar, Đak Lak

Truyền giáo

*Giáo Phận Kon Tum:

- Thí điểm Truyền giáo Thánh Augustino, xã H’ra huyện Mang Yang, Gia Lai

Truyền giáo

- Tu sở thánh Madalena, Pleiku, Gia Lai

*Giáo Phận Vinh:

- Thí điểm Thiên Thần Raphael, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Truyền giáo

HẢI NGOẠI: 1 điểm

Thí điểm Sứ vụ tại ABAC, Hua Mak Campus, Bangkok ,Thái Lan

Truyền giáo