Mục vụ

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

MỤC VỤ

Hiện diện tại 30 giáo xứ thuộc 9 giáo phận: Xuân Lộc,Sài Gòn, Bà Rịa-Vũng tàu, Long Xuyên, Cần Thơ, Ban Mê Thuột, Kontum, Vinh, Hà Nội, các nữ tu Đa Minh Thánh Tâm đã đóng góp vào việc xây dựng và phát triển Giáo hội địa phương các hoạt động như: dạy giáo lý, huấn luyện giáo lý viên, thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa, phụ trách thiếu nhi, hiền mẫu, huynh đoàn Đa minh, ca đoàn...

Trong các hoạt động mục vụ, việc dạy giáo lý luôn là trách vụ ưu tiên hàng đầu đối với các nữ tu Đa Minh Thánh Tâm.