Bác ái xã hội

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

BÁC ÁI XÃ HỘI

Người nghèo khổ là một trong những đối tượng ưu tiên phục vụ của Hội Dòng.

Ngoài những trợ cấp nhất thời cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm cũng quan tâm tạo điều kiện cho những người nghèo khổ có được cuộc sống xứng hợp với phẩm giá, qua những hoạt động phát triển cộng đồng và bác ái từ thiện như:

- Mở Trạm xá tình thương

Bác ái xã hội

- Mở lớp dạy nghề:

Bác ái xã hội

Trợ giúp vốn để lao động, trồng cây rừng, chăn nuôi, phương tiện giao thông...

Bác ái xã hội

Bác ái xã hội

Bác ái xã hội

- Xây lắp hệ thống nước lọc, nước sạch, xây cầu công cộng

Bác ái xã hội

Bác ái xã hội

Trợ giúp hiểm họa thiên tai:

Bác ái xã hội

- Xây nhà tình thương:

- Phát cháo miễn phí:

Bác ái xã hội