Các Thí điểm, Cộng đoàn sứ vụ

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

1. Thí điểm Đức Mẹ Khiết Tâm – Lang Minh

Các Thí điểm, Cộng đoàn sứ vụ

Địa chỉ: Ấp Tân Bình 1, Xã Lang Minh, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai.

Thuộc Giáo xứ Lang Minh, Giáo phận Xuân Lộc.

Năm thành lập: 01/ 8/ 2015

Lễ Bổn mạng: Đức Mẹ Khiết Tâm

Ngày mừng Bổn mạng: Thứ Bảy Lễ Trái Tim vô Nhiễm Đức Mẹ, sau Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Nhân sự: 3 chị Khấn trọn, 2 chị Học viện.

Xuất phát từ nhu cầu mục vụ của Giáo xứ và giáo dục trẻ em ở địa phương, Cha Chánh xứ Lang Minh – Phaolo Đinh Châu Khâm, Ban hành giáo và giáo dân đã tha thiết mời Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm đến thiết lập Cộng đoàn, hiện diện và phục vụ tại địa phương. Từ tháng 9 năm 2014, hằng tuần Hội dòng gởi chị em đến dạy giáo lý, giúp sinh hoạt mục vụ tại Giáo xứ. Sau khoảng 1 năm thử nghiệm sứ vụ tại đây, Hội dòng nhận thấy công việc sứ vụ tại Lang Minh phù hợp với mục đích truyền giáo và giáo dục của Hội dòng. Ngày 01 / 8/ 2015 Bề trên Tổng quyền chính thức cắt cử 3 chị Khấn trọn đến Lang Minh để thiết lập Cộng đoàn. Các Dì hiện diện với mục đích: truyền giáo, giáo dục, mục vụ giáo xứ và bác ái xã hội. Các Dì mở lớp dạy và chăm sóc trẻ Mẫu giáo, giúp việc mục vụ giáo xứ, dạy kèm cho các em học sinh, chia sẻ cuộc sống của người dân miền nông thôn. Vào những dịp đại lễ như Giáng Sinh, Phục Sinh, Trung Thu v.v… các Dì cộng tác với Cha xứ, Ban Hành giáo và giáo dân trong Giáo xứ để tổ chức các sinh hoạt cho mọi người dân ở địa phương được tham gia, không phân biệt tôn giáo. Trong địa bàn Xã Lang Minh, đây là Giáo xứ duy nhất với khoảng gần 2,000 giáo dân trong tổng số khoảng 8,000 dân cư trong Xã. Sự hiện diện của Cộng đoàn Đức Mẹ Khiết Tâm cũng thể hiện thao thức làm chứng từ của Lòng Chúa Thương Xót ở môi trường truyền giáo tại đây. Đặc biệt trong Năm Thánh chuẩn bị Mừng Dòng Đa Minh được 800 và Mừng 50 Năm Giáo phận Xuân Lộc được thành lập, việc thiết lập Cộng đoàn truyền giáo tại Giáo xứ Lang Minh như cột mốc thể hiện sự thao thức của Hội dòng trong sứ vụ Phục vụ Lời của người Tu sĩ Đa Minh.