“LẠY CHÚA, XIN DẠY CON CẦU NGUYỆN” -Tóm tắt bài Giáo lý thứ nhất của Đức Thánh Cha về Kinh Lạy Cha

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 158 | Cật nhập: 12/15/2018 10:36:09 AM | RSS

Anh Chị em thân mến,

Tuần này, chúng ta bắt đầu chuỗi các bài giáo lý mới dành riêng về lời cầu nguyện của Chúa. Kinh Lạy Cha, lời cầu nguyện được bén rễ từ đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu.

Trong ngày đầu tiên của sứ vụ công khai cho đến đêm trước khi chịu chết, Chúa Giê su luôn luôn tìm kiếm để rút mình ra khỏi những sự cấp bách đòi hỏi nơi sứ vụ để cầu nguyện trong thinh lặng.

Đức Giêsu đã tham gia những buổi cầu nguyện chung với cộng đồng dân tộc của Ngài, và Ngài cũng cầu nguyện một mình trong huyền nhiệm đến nỗi các môn đệ cảm thấy được thu hút bởi đời sống cầu nguyện của Ngài, vì thế, họ mới xin Đức Giêsu “ Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1).

Đáp lại lời cầu xin, Đức Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện với Kinh Lạy Cha. Khi dạy chúng ta cầu nguyện với lời kinh Lạy Cha này, Đức Giêsu lôi kéo chúng ta vào trong mối tương quan mật thiết với Cha của Ngài.

Mặc dầu sự cầu nguyện trỗi dậy tự nhiên trong tâm hồn của con người, nhưng tất cả chúng ta cần phải học biết làm thế nào để cầu nguyện được, sinh hoa trái. Như dụ ngôn về hai người lên đền thờ cầu nguyện: một là Pharisieu và người kia là thu thuế, lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa và được Chúa đón nhận là lời cầu nguyện xuất phát từ một tâm hồn khiêm tốn và yêu thương.

Trong những tuần tới này, khi chúng ta suy tư về đời cầu nguyện của Đức Giêsu, cầu xin cho mỗi người chúng ta, thật cá nhân, có thể lập lại được lời cầu xin của các môn đệ, với sự tin tưởng lớn lao “ Lạy Chúa, xin dạy con cầu nguyện!”

Biên dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn:romereport.com

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN

TIN LIÊN QUAN