Đức Thánh Cha nhấn đến những thách thức về đạo đức của tiến bộ công nghệ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 104 | Cật nhập: 9/28/2019 7:56:06 PM | RSS

Khi Đức Hồng Y Ravasi trình bày với Đức Thánh Cha trong phần khởi đầu của tham dự viên, Đức Hồng y nói rằng sự phức tạp của nghiên cứu khoa học đang diễn ra trong lãnh vực văn hóa kỹ thuật số, vấn đề được truyền cảm hứng cho hai bộ của Vatican để “tham dự những hiệu lực”

Từ Al - trí tuệ nhân tạo- đến chủ nghĩa siêu nhân

Đức Hồng Y đã liệt kê một số những vấn đề được thảo luận trong hội nghị, từ những hệ thống kỹ thuật số cho đến vũ khí tự trị, từ trí tuệ nhân tạo đến blockchain – một cơ sở phân cấp dữ liệu thông tin, được xem là một công nghệ “chìa khóa”, từ robot hóa đến siêu nhân. “Ngôi sao dẫn đường” của những suy tư của các tham dự viên cuộc họp, được duy trì “ với giá trị của lợi ích chung và việc bảo vệ nhân phẩm của con người”

Đức Thánh Cha Phanxicô phản ứng bằng sự thừa nhận“ những phát triển đáng chú ý trong lãnh vực công nghệ, cụ thể nơi những vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo”, và làm thế nào những vấn đề này “nêu lên những ngụ ý, ý nghĩa quan trọng cụ thể trong tất cả mọi lãnh vực của hoạt động con người.

Công nghệ và những giá trị đạo đức

Tham khảo từ Thông điệp Laudato Si’, Đức Thánh Cha nói “ không thể chối cãi lợi ích mà nhân loại có thể rút ra được từ sự tiến bộ của công nghệ, lợi ích phụ thuộc vào mức độ mà các khả năng mới ở dự phóng của chúng ta được sử dụng trong một tính cách đạo đức.”

Đức Thánh Cha nói về một” mô hình công nghệ hứa hẹn việc áp đặt của tiến bộ không kiểm soát được và không có giới hạn, thứ gây nguy hiểm cho toàn thể nhân loại. Thay vào đó, Đức Thánh Cha khuyến khích cách cụ thể việc đẩy mạnh “ nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại liên ngành.”

Lợi ích chung

Đức Thánh Cha đã ca ngợi “ sự đối thoại toàn diện và sinh hoa trái”, đặc trưng của hội nghị, một nền đối thoại giúp cho mọi người học từ những người khác và không cho phép ai khéo lại bản thân trong các phương pháp đã được sắp xếp trước đó.”

Nhận xét về những mục tiêu của hội nghị, Đức Thánh Cha nhận ra thách thức của việc nêu chính xác “ cả hai những nguyên tắc đạo đức thực tiễn và lý thuyết ,” để nhờ đó “ những thách thức đạo đức được kiểm tra có thể được chỉ ra cách chính xác trong bản văn của Lợi ích chung.”

Robot học

Đức Thánh Cha Phan xi cô nói rất cụ thể về những vai trò tích cực và tiêu cực của robot trong nơi làm việc, một mặt, đảm nhận các công việc gian nan và lặp đi lặp lại, mặt khác, robot tước đi công việc làm của hàng ngàn người.

Trí tuệ nhân tạo

Đức Thánh Cha cũng nêu lên vấn đề của trí tuệ nhân tạo. Trong khi cho phép tiếp cận nhiều hơn với thông tin đáng tin cậy”, Al - trí tuệ nhân tạo- cũng có thể lưu hành “ những ý kiến độc đóa và những dữ liệu giả”, thứ có thể “ điều khiển ý kiến của hàng ngày người, đến mức gây nguy hiểm cho các tổ chức bảo đảm cho việc chung sống hòa bình dân sự.”

Lợi ích cá nhân

Đức Thánh Cha cũng đã cảnh báo “ Nếu cái gọi là sự tiến bộ của công nghệ trở thành kẻ thù của lợi ích chung”, ngài nói “ điều này sẽ dẫn đến một sự thụt lùi, thoái lui, tới một hình thức của sự man rợ mà luật được định hình bởi kẻ mạnh nhất.” Lợi ích chung không thể bị phân rẽ bởi lợi ích cụ thể của mỗi cá nhân.”

Một thế giới tốt hơn

Đức Thánh Cha kết luận bằng việc khẳng định rằng “ một thế giới tốt hơn có thể nhờ vào tiến bộ của công nghệ, nếu điều này được đồng hành bởi đạo đức, thứ đạo đức được lấy cảm hứng bởi một cái nhìn về lợi ích chung, đạo đức tự do, trách nhiệm và tình huynh đệ, có khả năng thúc đẩy sự phát triển toàn bộ của con người trong tương quan với người khác và với toàn bộ sáng tạo.”

Chuyển dịch : Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN