Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi các tu sĩ Đa Minh hãy đi đầu trong việc loan báo Tin Mừng một cách mới mẻ

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 301 | Cật nhập lần cuối: 11/1/2021 10:39:07 AM | RSS

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi các tu sĩ Đa Minh hãy đi đầu trong việc loan báo Tin Mừng một cách mới mẻ

Dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Trong dịp mừng 800 năm sinh nhật trên trời của Thánh Đa Minh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng đấng sáng lập Dòng Giảng Thuyết có thể là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi Kitô hữu trở nên những môn đệ truyền giáo.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi các tu sĩ Đa Minh hãy đi đầu trong việc loan báo Tin Mừng một cách mới mẻĐức Giáo Hoàng Phanxicô nói, thậm chí đến ngày hôm nay, Thánh Đa Minh “có thể là nguồn cảm hứng cho tất cả những ai đã được rửa tội, những người được kêu gọi với tư cách là những môn đệ truyền giáo, đến những vùng “ngoại biên” của thế giới chúng ta bằng ánh sáng của Tin Mừng và tình yêu thương xót của Chúa Kitô.”

Trong một lá thư gửi cho Bề Trên Tổng Quyền Dòng Đa Minh nhân dịp 800 năm sinh nhật trên trời của đấng sáng lập dòng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng Thánh Đa Minh đã đi theo một “lối giảng thuyết Tin Mừng cách mới mẻ và sống động” và đưa ra “một bằng chứng thuyết phục về lời kêu gọi nên thánh” trong sự hiệp thông của Giáo Hội.

Đức Giáo Hoàng nói, lời kêu gọi vĩ đại của Thánh Đa Minh “là rao giảng Tin Mừng về tình yêu thương xót của Thiên Chúa trong tất cả sự thật cứu độ và sức mạnh cứu chuộc của Tin Mừng”, cho thấy “sự không thể tách rời của đức tin và lòng bác ái”.

Sự kết hợp giữa chân lý và tình yêu có thể được nhìn thấy trong những mẫu gương của những tu sĩ Đa Minh vĩ đại như Francisco de Vitoria, Antonio de Montesinos, và Bartolomé de las Casas, ở Châu Mỹ; và Domingo de Salazar, Giám mục tiên khởi của Manila, vùng Châu Á, người đã thực hiện “những nỗ lực anh dũng…để bảo vệ phẩm giá và quyền của các dân tộc bản xứ”.

Trong lá thư của mình, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói “Sứ điệp Tin Mừng về phẩm giá bất khả xâm phạm của chúng ta như là con cái Thiên Chúa và các thành viên của một gia đình nhân loại, thách đố Giáo Hội trong thời đại của chúng ta.” Và Đức Giáo Hoàng kêu gọi các tu sĩ Đa Minh hãy “đi đầu trong việc loan báo Tin Mừng một cách mới mẻ.”

Đức Giáo Hoàng ca ngợi sự sáng suốt của Thánh Đa Minh trong việc thiết lập một hình thức quản trị “công nghị” cho dòng của mình, được xây dựng trên lý tưởng của tình huynh đệ, cho phép các tu sĩ Đa Minh đáp ứng được “sự thay đổi những bối cảnh lịch trong khi vẫn duy trì sự hiệp thông huynh đệ.”

Đức Thánh Cha nói rằng, sự hiểu biết của Thánh Đa Minh về tầm quan trọng của việc “xây dựng nên cộng đoàn giáo hội toàn thể trong sự hiệp nhất huynh đệ và trong tư cách môn đệ truyền giáo” đã cho phép đoàn sủng Đa Minh về việc giảng thuyết “tràn ngập” nơi các nhánh khác nhau của gia đình Đa Minh. Đức Giáo Hoàng chỉ đến tính đa dạng rộng lớn nơi các vị thánh và chân phước dòng Đa Minh, bao gồm Thánh Catarina Siena, Fra Angelico, Rose Lima, John Macias, Margaret Castello, và nhiều thánh tử đạo của dòng Đa Minh; cũng như “vô số những người nam và người nữ đã noi theo sự đơn sơ và lòng trắc ẩn của Thánh Martino Porres, mang niềm vui Tin Mừng đến những vùng ngoại biên của xã hội và của thế giới chúng ta.”

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đến với Dòng Đa Minh “vì những đóng góp xuất sắc mà họ đã thực hiện để giảng thuyết Tin Mừng qua việc khám phá thần học những mầu nhiệm đức tin.” Thánh Đa Minh đã nhận ra tầm quan trọng của “việc đào tạo thần học đúng đắn và vững chắc” để tham gia vào cuộc đối thoại với thế giới “trong việc phục vụ mặc khải của Thiên Chúa nơi Đức Kitô”, Đức Giáo Hoàng viết.

Cuối lá thư, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhớ lại chuyến thăm viếng mộ Thánh Đa Minh của ngài, ở nơi mộ Thánh Đa Minh, Đức Giáo Hoàng đã cầu nguyện cho “ân sủng của sự kiên trì trong sự trung thành với đoàn sủng sáng lập của họ và truyền thống huy hoàng mà họ là những người thừa kế”… và cho “sự gia tăng ơn gọi các linh mục và tu sĩ”.

Nguồn: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-05/pope-writes-to-dominicans-on-anniversary-of-dominic-s-death.html

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP