ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 39 | Cật nhập lần cuối: 7/10/2022 4:38:58 PM | RSS

Phật xưa bảo: đời là bể khổ,

Khổ từng ngày, từng phút, từng giây,

Cơm áo gạo tiền lo chưa dứt,

Sinh lão bệnh tử lại đến rồi.

Khổ của mình đã mang nặng gánh,

Khổ của người chất ngất đâu thua,

Khổ của đời sao kể cho vừa,

Sao dứt được, ôi vòng quay luân kiếp?

Bước vào thiên kỷ mới đầy “siêu tốc”,

Siêu tốc trong kinh tế, thông tin,

Siêu tốc về khoa học, ngôn từ,

Nhưng,

Còn đó bao khổ đau của nhân loại.

Ai có thể cứu tôi khỏi khổ?

Ai có thể cho đời bình an?

Ai có thể cất gánh gian nan?

Giữa cuộc đời chìm trong bể khổ?

Chỉ có Chúa mới là cứu cánh,

Cho cuộc đời hết cảnh lầm than,

Vì chính Ngài đã thắng thế gian,

Và hằng mời gọi tôi: “Đừng sợ!”

Hãy vững tin ra khơi cùng Chúa,

Cứu chính mình, cứu cả sinh linh,

Chỗ sâu kia đã có Chúa đồng hành,

Đừng sợ chi, hãy ra khơi diệt khổ!

Hãy cùng Chúa ra khơi dẹp sóng dữ,

Biến biển đời đầy tăm tối đau thương,

Thành ánh hồng rực sáng cõi thiên đường,

Bằng truyền loan Tin mừng ơn cứu độ.

Nt. Maria Thanh Thảo, OP

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP